top of page

Early years & play celebration  2023

Dalai Lama

Screen Shot 2022-10-31 at 09.05.13.png

Thank you so much for your vote! For each nomination we would also like to hear from children. If children wish to share a positive experience they can share it by uploading a story, painting or drawing etc using the form below. Please ensure that you include the name of the play setting you're upload relates to, along with the email address you used when casting your vote. 

Diolch yn fawr iawn am eich pleidlais! Ar gyfer pob enwebiad hoffem glywed gan blant hefyd. Os yw plant yn dymuno rhannu profiad cadarnhaol gallant ei rannu trwy uwchlwytho stori, paentiad neu lun ayb gan ddefnyddio'r ffurflen isod. Sicrhewch eich bod yn cynnwys enw'r gosodiad chwarae rydych chi'n ei uwchlwytho yn ymwneud ag ef, ynghyd â'r cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych wrth fwrw'ch pleidlais.

Image / photo upload

Upload File

Thanks for submitting!

Be the first to know about our exclusive events by joining the JR Mailing list below...

Thanks for joining the JR Family!

bottom of page