Dalai Lama

CYMRU'N CANU!

Cymru'n canu am Dydd Gwyl Dewi!

 

Er na all dathliadau traddodiadol gael eu cynnal, yma yn JR HQ rydym am sicrhau bod ein plant rhyfeddol yn cael cyfle i gyd-ganu ar gyfer Dydd Gwyl Dewi eleni!

 

Rydym yn gofyn i blant lleol recordio eu hunain yn canu 'Calon Lan', ac yna ei anfon atom fel y gallwn lunio cyflwyniad cyfun i'w chwarae ar Ddydd Gwyl Dewi,

 

Wythnos nesaf byddwn yn rhyddhau rhagor o wybodaeth, gan gynnwys trac, geiriau a llwytho gwybodaeth arall,

 

 Cofrestrwch yma am wybodaeth

 

Dewch i gael Cymru'n Canu!

Lets get Wales signing for St David’s Day!

 

While traditional celebrations can’t take place, here at JR HQ we want to make sure that our wonderful children have an opportunity to sing together for St David’s Day this year!

 

We’re asking local children to  record themselves singing Calon lan, and then send it to us so that we can piece together a combined rendition to play on St David’s Day,

 

On Monday next week we will be releasing further information, including a track, lyrics and upload information,

 

Register below to receive full information. 

 

 Lets get Wales singing!

REGISTER HERE

Thanks for submitting!

our clients
JR EVENTS LOGO.gif